ภาพส่งมอบรถ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกกลุ่มบริษัทในเครือมาสด้า ออโต้แกลเลอรี่ ได้ดูแลและให้บริการท่าน
และขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว มาสด้า ออโต้แกลเลอรี่