โปรโมชั่น ประจำเดือนดอกเบี้ย 2.22%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

Mazda Care Program 3 ปี2

ดอกเบี้ย 2.22%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

Mazda Care Program 3 ปี2

ดอกเบี้ย 2.22%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

Mazda Care Program 3 ปี2

ดอกเบี้ย 0.55%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

และ Mazda Care Program 3 ปี2

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

และ Mazda Care Program 5 ปี2

ฟรีประกันภัยชั้น 1 และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี1 หรือ 140,000 กิโลเมตร

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 ที่โชว์รูมมาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-975-8833 หรือ 06-3371-3332