MAZDA M-DAY EXTENDED ต่อเวลาข้อเสนอแห่งปีจากมาสด้า M-DAYต่อเวลาข้อเสนอแห่งปีจากมาสด้า M-DAY ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.66%* พร้อมรับประกันภัยชั้น 1 ทุกรุ่น

วันนี้ – 31 ธ.ค. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ ทุกสาขา

โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

ดาวน์เริ่มต้น 19,000* บาท

ดอกเบี้ย 1.69%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

Mazda Care Program 3 ปี2

ดอกเบี้ย 1.33%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

Mazda Mazda Premium Insurance 1 ปี2

ดอกเบี้ย 0.66%1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

Mazda Mazda Premium Insurance 1 ปี2

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท1 ฟรีประกันภัยชั้น 1

และ Mazda Care Program 5 ปี2

ฟรีประกันภัยชั้น 1 และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี1 หรือ 140,000 กิโลเมตร

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60 ที่โชว์รูมมาสด้า ออโต้ แกลเลอรี่ ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

มาสด้า ปทุมธานี โทร. 02-975-8833 หรือ 06-3371-3332

มาสด้า ร่มเกล้า โทร. 02-090-0611-18 หรือ 06-4490-9224