พวกเรา คือ
ออโต้ แกลเลอรี่

ประวัติ


    ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรกที่ ฟอร์ด สุขุมวิท 62 ในปี 2544 โดย ได้ใช้ชื่อว่า อเมริกัน ไลฟ์สไตล์ ออโต้โมบิล ได้รับการแต่งตั้งจากฟอร์ดเป็นตัวแทน จำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในเมืองที่มีการใช้ชีวิตแบบ ทันสมัย ต่อมาในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้รับแต่งต้ังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทาทา เพื่อตอบโจทย์บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ต้องการรถบรรทุกไว้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และในปี 2555 ได้ทำการขยายสาขาเพิ่มโดย เปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการครบ วงจร ฟอร์ด ปทุมธานี,ฟอร์ด สระบุรี, มาสด้า ปทุมธานี อย่างเป็นทางการ จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือ เป็น “ออโต้ แกลเลอรี่”

วิสัยทัศน์


    ทางกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินธุรกิจในด้านยานยนต์อย่างมี คุณภาพและมีจริยธรรมโดยยึดหลัก การให้ คือ หัวใจของการบริการ

พันธกิจ


    เน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนทำให้ลูกค้าเกิดการพึงพอใจ และเชื่อมั่นในการ บริการของบริษัทฯ ซึ่งการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรติ

Mazda Excellence Award

ประจำปี 2016

Mazda Master Dealers

รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี 2015